Wat kan ik doen?

Het school- en internaatsgeld voor alle kinderen/jongeren wordt betaald uit ons studiefonds. Deels wordt dat fonds gevuld door donateurs die één kind ’n heel school/studiejaar voor hun rekening nemen. Of gedeeltelijk. Maar het grootste deel wordt bijeengebracht door acties zoals een verkoping of een benefiet-etentje.

Zo was de gezamenlijke opbrengst van onze picknick aan de Lek in 2015 en 2016 ruim € 2.200.-. En ons ‘Jurkentreffen’ eind 2017 (zie uitnodiging hieronder) bracht € 1.500.- op. Yamba for Kids heeft weinig overheadkosten omdat iedereen vrijwillig meewerkt. U kunt Yamba for Kids steunen door:

  • het financieel ‘adopteren’ van een kind voor langere tijd door het storten van een vast bedrag in ons studiefonds
  • het geven van een donatie/gift groot of klein aan ons studiefonds al naar gelang uw mogelijkheden.
Eén jaar studie inclusief pension en levensonderhoud voor één kind/jongere kost zo’n € 750,-. Maar elke bijdrage is welkom! Omdat we ANBI-geregistreerd zijn kunt u uw gift onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost gebruiken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Jurken treffen 12 november 2017