Hoe het begon

0

Het begon zestien jaar geleden toen journalist Michiel Matser Oeganda in Oost Afrika bezocht. Hij ontmoette daar de ernstig zieke Angellah, die zich grote zorgen maakte over de toekomst van haar kinderen. Michiel beloofde te helpen en samen gingen ze op zoek naar een internaat. Zuster Nakato uit Entebbe was bereid de twee op haar school toe te laten. Op de foto Angellah met haar twee kinderen Sarah en Jjemba.

Kort daarop overleed Angellah. Haar twee kinderen bleven achter maar hun plaats op het internaat was al geregeld. Onlangs is ook zuster Nakato overleden, begin augustus 2016. Ze was pas 59 jaar en heeft lange tijd als vervangende moeder voor talloze weeskinderen gezorgd.

Inmiddels hebben zowel Sarah als Jjemba de middelbare school en een vervolgopleiding afgerond. Sarah is gescheiden, heeft een kind en werkt als administratief medewerker in een ziekenhuis.

Jjemba heeft in 2014 een opleiding voor computer science afgerond, is een getalenteerd danser en doet verschillende klussen image3601 - kopieals kleine zelfstandige. Ook hij heeft inmiddels een gezin en zijn vrouw kreeg in 2015 een kind.

In de jaren die volgden werd de groep kinderen, inmiddels jongeren, vanzelf groter. Simpelweg omdat er zo veel kinderen zonder ouders kwamen te zitten vooral als gevolg van de H.I.V. – epidemie.

Een hele generatie van miljoenen ouders verdween in een relatief korte tijd. De Yamba-‘familie’ werd uitgebreid naar 26 kinderen en ons werk werd in 2006 geformaliseerd in de stichting Yamba for Kids. Uitgangspunt was en blijft kleinschalige studiehulp aan weeskinderen/jongeren.